IVN in Os Thoes: presentatie door Harrie Peeters

KESSEL 21-09-2020

Hier een korte samenvatting van de presentatie.

De Weerdbeemden is een natuurgebied, vlak langs de Maas, tussen de Musschenberg en Kessel-Eik. Het is ontstaan door klei afgraving ten behoeve van een steenfabriek. In de 19e eeuw werd hier met hand en kruiwagen klei gedolven voor de fabricage van bakstenen. In de jaren na de afgraving ontwikkelde De Weerdbeemden zich tot een zeer gevarieerd moerasgebied met een rijkdom aan flora en fauna. Runderen zorgen voor een natuurlijke begrazing. Sfeerbeelden laten de natuur van dit gebied zien.
De presentatie zal verder ingaan op de fauna in dit gebied. Het laat zien hoe de dassen in dit gebied leven. Ook de bevers, welke in de Weerdbeemden burchten hebben gebouwd,worden besproken. Van het onlangs gehouden vogelonderzoek worden de vogels, die zijn waargenomen, getoond.