NAH-café

MEIJEL 27-11-2022

Het NAH-café komt eenmaal per vier weken bij elkaar, op vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur.

De groep wordt geleid door Carlos den Heijer.