NAH-café

MEIJEL 05-08-2020

Het NAH-café (niet aangeboren hersenletsel) van stichting Durnééve is in september 2019 gestart.
De groep wordt geleid door Carlo de Heijer